Szendi Gábor:
A baglyok, a pacsirták és a többiek

Korán ébredő pacsirtának vagy későn fekvő bagolynak lenni nem szokás és nem erény, hanem biológiai tulajdonság.

 

A Google adatkezelési elvei

 

Az emberek egy része, ha választhat, szeret korán feküdni és korán kelni, egy másik hányad pedig szeret későn ágyba bújni és sokáig aludni. Előbbit nevezik pacsirtának, utóbbiakat bagolynak. A tudományos kutatásokban reggeli és esti típusnak nevezik őket, s olykor a kettő közötti átmenetet szokás kolibri típusnak hívni. Hogy ki melyik kronotípusba sorolható be, legegyszerűbben kérdőívvel állapítható meg. Az első ilyet James Horne és Olov Östberg publikálták 1976-ban, azóta több változat is készült (Horne és Ostberg, 1976). Sokan mindebben csak alvási szokásokat látnak, valójában az alvásszükséglet programozását megannyi, a nap során hullámzó intenzitású biológiai folyamat szabályozza. A különféle fiziológiai, hormonális és idegrendszeri folyamatok napi, évszaki és évi ciklusait a kronobiológia kutatja. Michael Breus kronobiológia kutató "A 'mikor' hatalma" című könyvében újfajta kronotipológiát írt le (Breus, 2016). Szerinte négyféle alvás-ébrenlét mintázattal írhatók le az emberek (lásd. keretes).

A cég összes kedvezményes terméke itt tekinthető meg


A négyféle kronotípus

1, A delfineknek mindig csak az egyik agyféltekéje alszik, ezért mindig éberek. A delfin-típusú ember felszínesen alszik, minden kis zajra felébred. Fáradtan ébred, egész nap kókadozik, de estére felébred, és éjszaka a legaktívabb. Napközben nehezen szundít el. Óvatos, introvertált személyiség, perfekcionista. Az emberek 10%-a tartozik ide.

2, Az oroszlánok reggel vadásznak, ezért azokat soroljuk az oroszlán-típusba, akik korán, frissen ébrednek, délelőtt a legaktívabbak, délutánra elálmosodnak és este korán lefekszenek. Általában lelkiismeretesek, stabilak, gyakorlatiasak és optimisták. Az emberek 15-20%-a sorolható ide.

3, A medvék sodródnak, akkor vadásznak, amikor éppen helyzet adódik. Jó az alvókájuk, de kótyagosan ébrednek és hajlamosak többször visszaaludni. Délelőtt a legaktívabbak, este már fáradtak. Hétvégeken szeretnek napközben is nagyot szundítani. Óvatos, extrovertált, beszédes, nyitott, szereti a kényelmet. Az emberek 50%-a ilyen.

4, A farkasok éjszaka vadásznak. Az ide sorolhatók nehezen ébrednek 9 előtt, a nap közepéig bágyadtak, délutánra ébrednek fel és éjfélig vagy még később is éberek. Nem szoktak napközben aludni, mert akkor éjszaka nem tudnak aludni. Impulzívak, hangulatemberek, kreatívak és pesszimisták. Kockázatvállalók, újdonságra éhesek, intenzív érzelmekkel reagálnak. Az emberek 15-20%-át jellemzi ez a sajátosság (Breus, 2016).

A kronotípusok evolúciója

A kutatás főárama egyelőre maradt a reggeli-esti típus kutatásánál, egyelőre nem bizonyosodott be, hogy a még finomabb felosztás valóban stabil biológiai sajátosságokkal függ össze.

Az egyik érdekes kérdés, vajon mi az evolúciós értelme és gyökere annak, hogy az emberek egymástól lényegesen különböző aktivitási és alvási ciklusokkal jellemezhetők. Frederick Snyder vetette fel még 1966-ban az "őrszem" elméletet (Samson és mtsi., 2017). A csoportban élő emberek biztonságát szolgálta, ha éjszaka egy-két törzstag mindig ébren volt. Roger Ekirch szerint ezért az ember két- vagy többfázisos alvó, azaz egy-egy alvási szakaszt követ egy -akár egy óráig is eltartó- éber szakasz, amit visszaalvás követ (Ekirch, 2005). Csak a modern életstílus követelné meg, hogy este bedőljünk az ágyba, és reggelig aludjunk, mint a bunda, de evolúciósan nem erre vagyunk felkészítve.

A cég összes kedvezményes terméke itt tekinthető meg


Akinek ez nem megy, az megkapja az alvászavar diagnózist, s hozzá altatót. Egy kutatócsoport megvizsgálta egy hadza törzs alvását és bizonyították, hogy az éjszaka során a törzs tagjai közül mindig volt ébren 1-2 törzstag (Samson és mtsi., 2017). A kutatók szerint eredményük új megvilágításba helyezi az alvásmedicina diagnosztikus repertoárját. Egyrészt az időskori álmatlanság és napközbeni szunyókálás evolúciós értelme az, hogy az élelemszerzésben és szaporodásban már kevésbé aktív idősek éjszaka őrszem funkciót látnak el. A nehezen elalvók, ill. a korán ébredők pedig egymás közt "felosztják" az éjszakai őrséget. Életbevágó, hogy egy törzs csupa "alvászavaros" taggal rendelkezzen, ez biztosítja ugyanis azt, hogy az őrséget nem kell külön megszervezni.

Hogyan alakul ki az egyéni krototípus?

Együtt és különnevelt homozigóta és heterozigóta ikrek vizsgálat szerint a pacsirta-bagoly típusba tartozást 54%-ban a gének határozzák meg (Hur és mtsi., 1998). A másik meghatározó környezeti hatás a nappalok hossza a születés utáni első három hónapban és az élőhelyen. Minél hosszabb a nappal, annál tovább van világos, és annál tovább gátlódik az agyban a melatonin termelődés, ami az alvás elindítója. Ezt az imprintingszerű hatást erősítheti vagy gyengítheti az, hogy valaki közelebb vagy távolabb él az egyenlítőtől. Eszerint a reggeli típus ősszel és télen születik, míg az esti típus tavasszal és nyáron. Ezt módosítják a geográfiai jellemzők. Az északon élők inkább esti, a déliek, részben a nagy meleg miatt is, inkább a reggeli típusba tartoznak (Randler és Rahafar, 2017). További érdekes módosító tényező a szemszín, ugyanis a világos szemen több fény jut a retinára mint a sötét szemen át, és több fény jobban gátolja a melatonin termelődést, azaz a világos szeműek közt több lesz az esti típus (Higuchi és mtsi., 2007).

Mi jellemzi a regggeli-esti típusba tartozókat?

Mivel a pacsirta és bagoly alvás-ébrenlét mintázat megannyi biológiai működés eredménye, ezért a kutatók előszeretettel csippentenek ki egy-egy biológiai vagy pszichológiai tulajdonságot, hogy megvizsgálják, van-e kapcsolat közte és a kronotípus között.

Mióta Benjamin Franklintól elterjedt az a mondás, hogy "A korán fekvés és korán kellés egészségessé, vagyonossá és bölccsé tesz", az emberek mindenféle tulajdonságot szeretnek a pacsirtákhoz és a baglyokhoz társítani. Catharine Gale és Christopher Martyn Franklin mondásával ellentétben a baglyokat találta vagyonosabbnak és egyik típust sem találta bölcsebbnek. Az egészség egy lehetséges mutatója a korai halálozás: ez sem állt kapcsolatban a kronotípussal. Viszont, akik túl keveset vagy túl sokat alszanak, azoknak nagyobb a halálozási kockázata (Gale és Martyn, 1998). A lelki egészséget vizsgálva sok vizsgálat igazolta az esti típus fokozott depresszió hajlamát, ami azzal függhet össze, hogy a baglyoknál az agyi jutalmazó kevésbé működik (Hasler és mtsi., 2010).

A cég összes kedvezményes terméke itt tekinthető meg


Mivel a depresszióhajlam összefügg a jobbfélteke fokozott működésével (Davidson, 1992), ez önmagában azt sugallja, hogy a baglyok jobban támaszkodnak a jobbféltekei funkciókra. Ezt támasztja alá, hogy a baglyok jobbak a téri feladatokban (Corbera és Grau, 1993), jobbféltekei gondolkodási stílus jellemzi (kreatívitás, intuitívitás) őket (Díaz-Morales és Escribano, 2013) és jobbak az érzelmek észlelésében és megértésében (Stolarski ésJankowski, 2015). Mivel a mai oktatási rendszer a balféltekei gondolkodásra épül, nem meglepő, hogy a baglyok - dacára jobb szellemi képességeiknek - a pacsirtákhoz képest rosszabbak az iskolai teljesítményükben (Preckel és mtsi., 2011).

Pszichológiai vonások tekintetében is komoly különbségek vannak a két kronotípus között. A pacsirták inkább introvertáltabbak és szorongóbbak, a baglyok pedig extrovertáltabbak, impulzívabbak, újdonságkeresőbbek (Mecacci és mtsi., 1986; Caci és mtsi., 2004). Viszont a pacsirták lelkiismeretesebbek, együttműködőbbek és kitartóbbak (Tsaousis, 2010; Caci és mtsi., 2004).

Testhőmérséklet és kronotípus

A biokémiai folyamatok gyorsasága erősen függ a hőmérséklettől, ami viszont kihat az ember testi-lelki aktivitására. Az emberi test hőmérséklete hajnaltól lassan emelkedni kezd, délután éri el a csúcsot, majd este ismét lecsökken. A reggeli típusnál az esti típushoz képest 1-3 órával korábban következik be a testhőmérsékleti csúcs, ezzel is függ össze az, hogy korábban ébred és korábban álmosodik el (Natale, V; Alzani, 2001). Egy vizsgálatban a pacsirták testhőmérséklete 20 órakor, míg a baglyoké éjfélkor kezdett rohamosan csökkenni (Baehr és mtsi., 2000). Alvás alatt a homloklebeny hőmérséklete lecsökken, ez biztosítja a jó alvást: ezért is jobb hideg szobában aludni. Insomniás betegeknél jelentős sikert értek el a homlok hűtésével (Roth és mtsi., 2018).

A kronotípusunkat nem tudjuk megválasztani, azonban törekedhetünk típusunknak jobban megfelelő életvitel kialakítani.


 

A Google adatkezelési elvei

 

Tetszett a cikk? Még nem regisztrált? Iratkozzon fel hírlevelemre!

Feliratkozás hírlevélre

 

 

Hivatkozások:

Baehr EK, Revelle W, Eastman CI. Individual differences in the phase and amplitude of the human circadian temperature rhythm: with an emphasis on morningness-eveningness. J Sleep Res. 2000 Jun;9(2):117-27.

Breus, M: The power of when. Little, Brown & Co, 2016.

Caci, H; Robert, P; Boyer, P: Novelty seekers and impulsive subjects are low in morningness European Psychiatry, 2004, 19:79-84

Corbera, X; Grau, C: Diurnal Type and Hemispheric Asymmetry Cortex, 1993, 29(3):519-528.

Davidson, R. J. (1992). Emotion and Affective Style: Hemispheric Substrates. Psychological Science, 3(1), 39-43.

Díaz-Morales, J. F., & Escribano, C. (). Circadian preference and thinking styles: Implications for school achievement. Chronobiology International, 2013, 30(10):1231-1239.

Ekirch, AR: At Day's Close: Night in Times Past. W. W. Norton. 2005

Gale C, Martyn C. Larks and owls and health, wealth, and wisdom. BMJ. 1998 Dec 19-26;317(7174):1675-7.

Hasler BP, Allen JJ, Sbarra DA, Bootzin RR, Bernert RA. Morningness-eveningness and depression: preliminary evidence for the role of the behavioral activation system and positive affect. Psychiatry Res. 2010 Apr 30;176(2-3):166-73.

Higuchi S, Motohashi Y, Ishibashi K, Maeda T. Influence of eye colors of Caucasians and Asians on suppression of melatonin secretion by light. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 292: R000-R000, 2007

Horne JA, Ostberg O. A self-assessment questionnaire to determine morningness-eveningness in human circadian rhythms. Int J Chronobiol. 1976;4(2):97-110.

Hur, Y-M; Bouchard, TJ Jr.; Lykken, DT: Genetic and environmental influence on morningness-eveningness. Personality and Individual Differences, 1998, 25(5), 917-925.

Mecacci, L; Zani, A; Rocchetti, G; Lucioli, R: The relationships between morningness-veningness, ageing and personality. Pers Indiv Diff, 1986, 7(6), 911-913.

Natale, V; Alzani, A: Additional validity evidence for the composite scale of Morningness. Person Indiv Diff, 2001, 30, 293-301.

Preckel, F; Lipnevich, AA; Schneider, S; Roberts, RD: Chronotype, cognitive abilities, and academic achievement: A meta-analytic investigation. Learn Indiv Diff, 2011, 21(5):483-492

Randler, C., Rahafar, A. Latitude affects Morningness-Eveningness: evidence for the environment hypothesis based on a systematic review. Sci Rep 7, 39976 (2017).

Roth, T; Mayleben, D; Feldman, N; Lankford, A; Grant, T; Nofzinger, E: A novel forehead temperature-regulating device for insomnia: a randomized clinical trial. SLEEPJ, 2018, 1-11.

Samson DR, Crittenden AN, Mabulla IA, Mabulla AZP, Nunn CL. Chronotype variation drives night-time sentinel-like behaviour in hunter-gatherers. Proc Biol Sci. 2017 Jul 12;284(1858):20170967.

Stolarski, M; Jankowski, KS: Morningness-eveningness and performance-based emotional intelligence. Biol Rhythm Res, 2015, 46(3):417-423.

Tsaousis, O: Circadian Preferences and Personality Traits: A Meta-Analysis. Eur J Pers, 2010, 24: 356-373.