Szendi G:
A fiatal férfi szindróma

Ha vizsgakérdésként feltenném azt a kérdést, miért élnek a férfiak rövidebb ideig, attól tartok kevesen tudnák a jó választ. A legtöbben arra tippelnének, hogy a férfiak kevéssé vigyáznak az egészségükre. Ez részben igaz, de ha ez a férfiakra általában jellemző, kell legyen válasz arra is, hogy miért ilyenek a férfiak?

 

A Google adatkezelési elvei

 

A válasz evolúciós nézőpontból és kicsit sarkítva így hangzik: a férfi fogyóeszköz, nem arra teremtette az evolúció, hogy sokáig, egészségesen éljen, hanem arra, hogy sikeresen szaporodjon. A hosszú, nyugalmas, egészséges élet és a sikeres szaporodás az evolúció ringjében a férfi esetében egymásnak ellentmondó, egymást kizáró célok.

Tény, hogy az egészségügyi tanácsokat a nők olvassák, a vitaminokat ők szedik és dugdossák a családtagok orra alá. Ők azok, akik igyekeznek egészségesen táplálkozni és szelektíven gyűjtik a szemetet is. A férfi nagyobb halandósága ma ilyen vonásokban manifesztálódik, de a nők élethosszbeli előnyét már az ókori temetők vizsgálata is alátámasztja, és amióta léteznek a demográfiai nyilvántartások, ez az előny mindig is kimutatható.

Közelebb visz minket a jelenség megértéséhez, ha összehasonlítjuk az azonos életmódot élő szerzeteseket és apácákat, s megint azt a meglepő eredményt kapjuk, hogy a szerzetesek rövidebb életűek.

A cég összes kedvezményes terméke itt tekinthető meg


Ha azonos életmódot élők közt is megjelenik a nemi különbség a várható élettartamban, akkor ennek biológiai oka kell legyen. Az 1950-es években az USA-ban az értelmi fogyatékosok 15%-át kasztrálták, mert állatmegfigyelések szerint ez csökkenti az agressziót. A betegek valóban nyugodtabbak lettek - és nem kasztrált társaikhoz képest átlagosan 13.5 évvel tovább is éltek. Történeti feljegyzések alapján az is bizonyítható, hogy a koreai eunuchok az azonos gazdasági szinten élőkhöz képest átlagosan 20 évvel éltek tovább.

Felmerül hát a gyanú, hogy az eltérő élethosszért a férfi nemi hormonok, elsősorban a tesztoszteron a felelős.

Hogyan rövidítik meg az életet a férfi nemi hormonok?

A végleges testmagasságra - azonos táplálkozási viszonyok között - a tesztoszteron döntő hatással van. A nők persze vonzódnak a magas férfiakhoz, de sajnos - mondhatni, a testmagasság és az élethossz szorzata általában állandó, azaz minél magasabb valaki, statisztikai értelemben annál rövidebb életet él. A magas emberek sikeresebbek, de ezt rövidebb ideig élvezhetik. Egy atléták körében végzett vizsgálat szerint a 173 cm magas férfiak 10 évvel éltek tovább, mint a 188 centisek. Az amerikai elnökválasztásokon 1900-tól a magasabb elnökjelölt háromszor valószínűbben győzött, mint alacsonyabb vetélytársa. Azaz, a választók a testmagasságon keresztül a magasabb tesztoszteronszintet díjazzák. Angol és amerikai megválasztott elnökök arcberendezésének elemzése ugyancsak a magas tesztoszteronszintet bizonyítja (Islam és mtsi., 2017). Tizenhét ország 380 vezetője átlagosan 4.5 évvel rövidebb életet élt az elnöki posztért szintén indult, de meg nem választott jelöltekhez képest (Olenski és mtsi., 2015).

Nyilván nem a testmagasságukba halnak bele a férfiak, hiszen a háborúból átlagban a magasabbak térnek vissza. Ez nyilván a testi ügyességgel és bátorsággal áll kapcsolatban, s mindkét tulajdonság a férfi nemi hormonokkal függ össze.

De kell is az ügyesség és a lélekjelenlét, mert a sérülésekből való felgyógyulás esélye fordítottan aránylik a tesztoszteron szinthez. Hogy itt messze nem véletlen hatásokról van szó, ha ösztrogén tartalmú krémmel kenegetnek egy sebet, az gyorsabban gyógyul. A férfinél az evolúcióban egyértelműen a szelekció a cél, a nőknél az hosszú élet.

Ez a kettősség megmutatkozik a betegségekkel szembeni ellenálló képességben is.

Egy amerikai vizsgálatból kiderült, hogy a férfiak a nőkhöz képest másfélszer gyakrabban halnak meg rákban. Huszonkét ország adataiból ugyanez jön ki.

De nem jobb a helyzet a fertőző betegségekkel. A spanyol influenzajárvány során 100 000 főre számítva a nők közül 144-en, a férfiak közül 154-en haltak meg, de a halálozási arányszám különbsége, a második, súlyosabb hullámban, 1918-ban már egészen kiugró volt a 30 évesek közt: a nők közül 100 000 személyből 600, a férfiak esetében 1200 halt meg. Az összefüggést magyarázza, hogy a férfiaknak 20-30 éves kor között a legmagasabb a tesztoszteron szintje. De a férfiak fogékonysága a fertőző betegségekre általában is igaz. Röviden azt mondhatjuk, hogy a férfi nemi hormonok csökkentik az immunválaszt, mivel az sok energiát használ el, s az energia kell másra. De mire?

A cég összes kedvezményes terméke itt tekinthető meg


A válasz röviden: a vetélytársakkal folytatott küzdelemre és a nők figyelmének felkeltésére.

A fiatal férfi szindróma

Margo Wilson és Martin Daly evolúciós pszichológusok írták le ezt a tünetegyüttest, aminek lényege, hogy a 15-30 közötti férfiak egymás közötti versengése, amelynek végső célja a sikeres szaporodás, a kockázatkereső és -vállaló viselkedések széles tárházában valósul meg. Ettől olyan harsányak, kitűnni vágyók, felelőtlenek és gyakran agresszívek a fiatal férfiak. Különösen, ha nők is jelen vannak, de fontos rangot elérni a férficsoport hierarchiájában is.

A bátorság, a vakmerőség, a hősiesség és az önfeláldozási hajlam evolúciós okokból a nők szemében mind vonzó tulajdonságok, mert az ilyen férfi tudja majd megvédeni a családját és viszi sokra az életben.

E tulajdonságok demonstrálására számos lehetőséget nyújt még a mi korunk is. A veszélyes sportok űzése (hegyi síelés, siklóernyőzés, sárkányrepülés, motorozás) évente igen sok halálos balesetet eredményez. De a futballmeccsek utáni, a rajongói csoportok közti elmaradhatatlan összecsapások is jelzik, hogy a sport - résztvevőként vagy nézőként - a férfiasság kiélésének terepe. Ordítani a meccsen vagy a tv előtt ugyanaz, mint az ókori Rómában az életre-halálra menő gladiátor küzdelmeket végigizgulni. De sokkal hétköznapibb helyzetekben is megjelenik a kockázatkereső viselkedés. Baleseteket elemezve kimutatható volt, hogy 30 éves korig, a férfi vezetők annál veszélyesebben vezetnek, minél több az utasuk. Női utas(ok) esetén ez a hatás még erősebb.

Wilson és Daly elemzéseikben a kriminális események mozgatói közt is kimutatták a fiatal férfi szindróma hatását. Fontos férfi sajátosságnak tekintik a jövő leértékelését. Amikor a férfi agyát elborítja a szenvedély, amit kiválthat egy nő megkívánása, a férfiasságot megkérdőjelező helyzet vagy éppen a bosszúvágy, akkor a férfiak hajlamosak figyelmen kívül hagyni tetteik következményét.

A gyilkosságok elemzésével kimutatható volt, hogy legtöbbször fiatal, magányos férfi gyilkolt meg fiatal, magányos férfit. A gyilkosságokban fontos szerepet játszott a férfiasság, a büszkeség, a rettenthetetlenség demonstrálása. Úgy tűnik, a tavasszal történt kettős gyilkosságban is ez, és a jövő leértékelése játszott döntő szerepet. Ami az ősidőkben tekintélyt adott, az manapság sok éves börtönbüntetéssel jár.

A természet bölcs, azért születik 100 lányra 104-106 fiú, mert a férfiak idővel fogyatkozni kezdenek. Ha ránézünk egy korfára, általában azt látjuk, hogy 15-25 éves kor között a férfiak számbeli fölénye megszűnik, s onnantól már csak egyre fogyatkozik a férfiak tábora. A fiatal életkorban még nem a betegségek ritkítják a férfiakat, hanem a balesetek és az erőszakos halálok. Na meg az öngyilkosságok. A legnagyobb evolúciós tragédia kiszorulni a szaporodásból. A szerelmi csalódásból fakadó öngyilkosságok fő oka ez az ősi félelem. Öngyilkosságot leggyakrabban a fiatalon megözvegyült vagy elvált férfiak követnek el, mert nekik az élet az arcukba csapja a szaporodási kudarcot. Így érthető módon legritkábban pedig a házas emberek követnek el öngyilkosságot.

A cég összes kedvezményes terméke itt tekinthető meg


Petőfi Sándor és a fiatal férfiszindróma

Mivel lehet kitűnni egy nincstelen fiatalembernek akár az ősi, akár a modern társadalmakban? A kultúrában, a katonaságban vagy a politikai életben való szerepléssel. A kultúra (tudomány és művészet) evolúciós nézőpontból egyfajta udvarlási forma, mert ki lehet tűnni vele, márpedig, aki rangot, elismerést, netán még vagyont is szerez, az sikeresebben szaporodik. A katonáskodás már önmagában a bátorság nimbuszát kölcsönzi a férfinek, a politikai szerepvállalás pedig a társadalmi hierarchiában ígér felemelkedést. Petőfi rövid élete során -változó sikerrel- mindhárommal megpróbálkozott. Minél alacsonyabb származású egy férfi, annál ambiciózusabb és izgágább, hiszen a felemelkedés és a siker belépő a jó házasságba. Mindig az kockáztat a legtöbbet, akinek kevés a veszíteni valója. Ennek a férfitípusnak Petőfi az iskolapéldája volt. Alacsony, cingár, görbelábú, beteges ifjú volt, szemfoga agyarként állt ki a szájából, s mellette még balkezes is volt. Már születésekor kétséges volt, hogy életben marad-e, s ennek nyomait egész életében magán viselte és egész életében hátrányait igyekezett kompenzálni. Sikertelenül próbálkozott a színészettel, aztán 16 évesen második próbálkozására bevették a császári seregbe katonának, ahonnan gyengesége és betegségei miatt hamarosan le is szerelték. Egyik barátja katonaként így írta le: "Sárga pitykés, zöld hajtókás monturja, nadrágja, csónakszerű bakancsa úgy lotyogott rajta, mintha nem is rá szabták volna, egyedül nyakszorítója állt feszesen, felpeckelvén vékony nyakán ülő fejét." Petőfi akkor - mindannyiunk szerencséjére - a verselésbe vetette bele magát és hamarosan sikeres költővé küzdötte fel magát. Petőfi intenzíven élt, folyamatosan zaklatott volt, az irodalmi életben is konfliktusok, dühödten széttépett kéziratok és párbajok kísérték életét. Állandóan szerelmes akart lenni: hol egy halott lányt, hol egy gazdag jószágigazgató lányát választotta rajongása tárgyául, ez nála egyfajta program volt. A jómódú családból származó Szendrey Júlia vonzó célpontnak látszott. Hogy ki milyen nőt ostromol, az arról szól, mennyire taksálja önmagát. De amikor fülébe jutott egy pletyka, hogy Júlia másnak adja a kezét, azonnal megkérte egy debreceni színésznő kezét, amit aztán pár nap múlva visszamondott. Fennhéjázó, önhitt személyiség állandóan bajba sodorta. Impulzív, hirtelen haragú, megfontolatlan volt, a következményekkel sosem törődött. Belekötött bárkibe, lett légyen az a császár, Kossuth, Vörösmarty vagy a vezérkari főnök. Állandó hősködése sok bajt okozott neki, s ez lett a végzete is. Egy forradalmi helyzetben az izgága, tekintélyt nem ismerő, lázadó figurákra gyors felemelkedés, de gyors bukás is vár. Realitás érzéke nem volt, támadott mindenkit, aki szerinte gyáva és megalkuvó volt. Szabadszállási választási kudarcát is magának köszönhette; szavazóihoz intézett kiáltványában kijelentette, nem fog hízelegni nekik, mert "szolgalelkű, kutyai alázatosságúaknak" tartja őket. "A többség '49 nyarán "már csak egy izgága, mindnekinek beszólogató, sértő és egyben sértett személyiséget látott benne, aki jobbára csak terhére van mind a politikai, mind a katonai vezetésnek" (Kemény, 2019).

A forradalmi hadseregből hol sértetten kilépett, hol parancsmegtagadás, függelemsértés, engedély nélküli távozás miatt több ízben kizárták és csak hírneve, vagy Bem közbenjárása mentette meg újra és újra a súlyosabb retorzióktól. Beképzeltségét jól mutatja Kossuthoz írott levele, amelyben kérte őrnaggyá való kinevezését, mivel "Ha sejtésem nem csal - s az én sejtéseim nem szoktak csalni-…egyike leszek azon vezéreknek, kinek Magyarország szabadságát fogja köszönni" (Kemény, 2019). A szabadságharc végére régi hívei elfordultak tőle, írásait a folyóiratok elutasították, s csak a jótékony történelmi emlékezet tekinti hősi halálnak azt az esztelen viselkedést, amit élete utolsó óráiban tanúsított.

 

A Google adatkezelési elvei

 

Tetszett a cikk? Még nem regisztrált? Iratkozzon fel hírlevelemre!

Feliratkozás hírlevélre

 

 

Hivatkozások:

Islam S, Taylor CJ, Hayter JP. Analysis of facial morphology of UK and US general election candidates: Does the 'power face' exist? J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2017 Jul;70(7):931-936.

Kemény K: Petőfi, a "király". Avagy mit nem szeretek a '48-as Petőfi Sándorban. 2000. 2019, 11:37-65.

Olenski AR, Abola MV, Jena AB. Do heads of government age more quickly? Observational study comparing mortality between elected leaders and runners-up in national elections of 17 countries. Version 2. BMJ. 2015 Dec 14;351:h6424.

Szendi G: A férfi hanyatlása és bukása. Jaffa, Bp. 2016.