Feliratkozás hírlevélre

Print Friendly and PDF

Dr. Mae-Wan Ho:
Az MMR oltás mégis autizmust okozhat

Fordította: Czárán Judit

Forrás: Dr. Mae-Wan Ho:MMR Controversy Reignites. . The Institute of Science in Society 23/02/2015

Az amerikai járványügyi hivatal vezető tudósa bevallotta, hogy "elhallgattak adatokat" azzal kapcsolatban, hogy mennyire biztonságos a kanyaró-mumpsz-rubeola (MMR) vakcina, más virológusok pedig egyenesen csalással vádolják a vakcina gyártóit. Vajon ki fog derülni valaha az igazság?

 

A Google adatkezelési elvei

 

A vitát egy Andrew Wakefield nevű amerikai gyerekorvos robbantotta ki a 90-es évek végén, aminek eredményeképpen Wakefield elvesztette az állását, a Lancet egyoldalúan visszavonta azt a tanulmányt, amelyben Wakefield tizenkét másik kutatóval együtt megírta, hogy kapcsolat lehet az MMR-vakcina és az autizmus, illetve különböző gyomor- és bélrendszeri gyulladások közt, és az Orvosi Kamarából is kizárták "súlyos szakmai hiba" elkövetése miatt [4]. Azóta Wakefield az orvosi és tudományos világ és a mainstream média folyamatos gyalázkodásainak céltáblájává vált. Azóta is minden kanyarójárványért őt hibáztatják, beleértve azt is, amelyik most kezdődött el Kaliforniában, de a Fülöp-szigeteken is felütötte a fejét [5]. Azzal vádolják - helytelenül -, hogy ellenez mindenféle oltást [6]. Holott ő csak az hármas MMR vakcina veszélyeire próbálta felhívni a figyelmet, azt javasolva, hogy inkább egyenként kapják meg a gyerekeket a három betegség, köztük a kanyaró elleni védőoltást, amelyeket a hatóságok időközben megszüntettek. A Merck, amely az MMR egyedüli gyártója, 2008 óta nem gyárt külön oltóanyagot a három betegség ellen [7].

Egy vezető kutató 10 évvel a cikk megjelenése után a nyilvánosság elé áll

2004-ben William Thompson egyike volt annak az öt tudósnak, akik "Autizmussal élő gyerekek életkora az első kanyaró-rubeola-mumpsz oltás időpontjában Atlanta városban" címmel jelentettek meg tanulmányt a Pediatrics (Gyermekgyógyászat) nevű folyóiratban [8]. A vizsgálatot a Georgia állambeli Atlantában végeztek. Ebben 624 autizmussal diagnosztizált gyereket hasonlítottak össze egy 1824 fős életkor, nem és iskola alapján azonos kontrollcsoporttal. Az oltási adatok a gyerekek beiskolázásához szükséges oltási könyvekből származtak. Külön is megvizsgálták a Georgia-ban született gyerekek születési anyakönyvi kivonatában szereplő adatokat "az anyával és a születés körülményeivel kapcsolatos információk tekintetében".

A kutatók az autizmus diagnózis relatív kockázatát vizsgálták meg annak tükrében, hogy a gyerekeket 18, 24 vagy 36 hónapos koruk előtt oltották-e be először az MMR vakcinával, és azt tapasztalták, hogy az autizmussal élő gyerekek között jóval több volt az olyan, aki 36 hónapos kora előtt kapta meg az oltást (93.4 % az autizmussal élők esetében és 90.6 % a kontrollcsoportban). Azt találták, hogy az autizmus diagnózisának kockázata 1,49-szer nagyobb volt.

Ennek az összefüggésnek azonban igyekeztek nem túl nagy jelentőséget tulajdonítani.

Azonban később kiderült, hogy az elemzésekből szisztematikusan kihagyták több száz olyan fekete kisfiú adatát, akik nem rendelkeztek születési anyakönyvi kivonattal (ld. alább). A dolog itt meg is állt volna, ha William Thompson nem dönt úgy, hogy a nyilvánosság elé tárja a kihagyott adatok ügyét.

Az újabb elemzések rámutatnak a fekete kisfiúk fokozott veszélyeztetettségére

Ezen a ponton egy újabb szereplő lép színre. A kaliforniai biomérnök, Brian Hooker, tíz évet töltött a CDC elleni harccal, melynek során több mint ezer kérvényt nyújtott be az információs szabadság törvényére hivatkozva annak érdekében, hogy hozzáférhessen 2004-es cikkben közölt vizsgálat nyersadataihoz. 2014 februárjában végül sikerrel is járt, Bill Posey kongresszusi képviselő közbenjárásának segítségével [9]. Hooker újraelemezte az adatokat, ezúttal felhasználva annak a 260 fekete kisfiúnak az adatát is, akik a korábbi elemzésekből kimaradtak a hiányzó georgia-i születési anyakönyvi kivonat miatt [10]. A teljes mintára nézve sikerült megismételnie a korábbi eredményeket, vagyis ő is megtalálta a statisztikailag szignifikáns összefüggést a 36 hónapos kor előtt megkapott oltás és az autizmus kockázata között (a relatív kockázat 1,49) [11]. Azonban azt is kimutatta, hogy ez az eredmény szinte teljes egészében a fiúk adataiból származik (fiúk esetében a relatív kockázat: 1,69), mivel lányok esetében egyik életkori csoportban sem tapasztalható összefüggés az oltás ideje és az autizmus kockázata között.

Az afroamerikai gyerekek adatait külön szemügyre véve az eredmények különösen szembeszökőek. Az első MMR oltás ideje és az autizmus közötti összefüggés még markánsabb, és ebben az esetben is a kisfiúkra korlátozódik. Mind 24 hónapos, mind 36 hónapos korban statisztikailag szignifikáns eredményeket mutattak ki (a relatív kockázat 24 hónapos korban: 1,73; 36 hónapos korban: 3,36). A lányok esetében nem találtak szignifikáns összefüggést.

Hooker így kommentálta az eredményeket (3. oldal [11]): "Az adatok azt mutatják, hogy erős kapcsolat van az első MMR oltás időpontja és az autizmus között, de kizárólag az afroamerikai fiúk esetében. Ez arra utalhat, hogy ezen a populáción belül a vakcina szerepet játszik az autizmus kialakulásában. Ezt az elemzést nem végezték el az eredeti, Destefano és munkatársai (CDC) által publikált tanulmányban…A CDC az elemzéseit az afroamerikai csoport azon tagjaira korlátozta, akik rendelkeztek érvényes georgia-i születési anyakönyvi kivonattal, ez pedig csökkenti az elemzésekben a statisztikai erőt".

Hooker hivatkozik egy korábbi vizsgálatra [12], melyben azt találták, hogy az autizmus előfordulási gyakorisága majdnem 25 %-al magasabb az afroamerikai, mint a fehér populációban, a különbséget pedig D vitamin elégtelenséggel magyarázzák. Egy másik tanulmány [13], melyre Hooker hivatkozik, arról számol be, hogy míg a fehér népesség körében a D-vitamin ellátottsági szintje 30 és 50 % között van, addig az afro-amerikaik körében ez a szám mindössze 5 és10 % között mozog. Ez egy érdekes összefüggés, melyet érdemes lenne további vizsgálatok tárgyává tenni. (megjegyzés: ez az eredmény lefordítható úgy is, hogy az alacsony D-vitaminszintű gyermekeknél okozhat az MMR oltás autizmust. A kérdést úgy lehetne vizsgálni, hogy az oltáskor D-vitaminszintet is mérnének, s ekkor a fehér gyermekek is két csoportra volnának oszthatók: az alacsony és a normál/magas D-vitaminszintűekre. Valószínű, hogy az alacsony D-vitaminsztűek közt több volna az autista. Az eredmény nem volna meglepő, hiszen más neurodegeneratív betegségek, mint schizofrénia és szklerózis multiplex, igazoltan a magzati és kisgyermekkori D-vitaminhiánnyal állnak kapcsolatban.-Sz.G.)

Hooker tanulmányát augusztus 8-án publikálták az interneten ([10]. Augusztus 27-én a folyóirat eltávolította a cikket, és a következő közleményt jelentette meg a helyén: " A tanulmányban megfogalmazott következtetések érvényességével kapcsolatosan felmerült súlyos kétségek miatt a cikk nem hozzáférhető többé. A folyóirat és a kiadó álláspontja szerint a cikkben foglaltak elterjedése nem feltétlenül szolgálja a közérdeket. A cikk sorsával kapcsolatos végleges szerkesztői döntés további vizsgálódások után születik."

2014 október 3-án, a folyóirat hivatalosan visszavonta a cikket:

"A szerkesztő és a kiadó sajnálattal közlik, hogy elhallgatott összeférhetetlenség miatt a cikk visszavonására kényszerültek."

Azonban a visszavont cikk később újra elérhetővé vált az interneten (a cikk minden oldalán a "VISSZAVONT" felirattal). A visszavonás magyarázata értelmetlen. Hooker már korábban közölte, hogy mindkét elemzés - a hivatalos és az övé- ugyanazt az eredményt adja. Ami pedig a be nem vallott "összeférhetetlenséget" illeti, Hooker nyíltan felvállalta, hogy az oltással kapcsolatos perben érintett, ami nem is meglepő, hiszen van egy autizmussal élő fia. Ezt "összeférhetetlenségnek" minősíteni olyan, mintha egy balesetet szenvedettnek további sérülést okoznánk.

A cég összes kedvezményes terméke itt tekinthető megWakefield visszavont eredményeit világszerte sikeresen megismétlik

Mindeközben az eredeti kutatási eredményeket, melyek a visszavont Lancet cikkben szerepeltek [14], világszerte többen is megismételték. Stephen Walker és kollégái, az észak-karolina-i Wake Forest Institute for Regenerative Medicine munkatársai, nemrég publikáltak egy cikket, melyben arra mutatnak rá, hogy szigorú módszertannal végzett kutatások szerint az autizmussal élő gyerekek 70%-ánál mutathatóak ki krónikus gyomor- és bélrendszeri problémák, az endoszkópos vizsgálat pedig gyulladásos eredetre enged következtetni. Úgy tűnik, hogy a bél immunológiai és gyulladásos problémái részét képezik egy átfogóbb, több szervre kiterjedő immun-rendellenességnek.

A kutatócsoport szövetmintát vett a gyomor-bélrendszer izomzatából, és ezeket elemzésnek vetette alá. Az autizmussal élők csoportját a következő három kontrollcsoport adatával hasonlították össze: Crohn betegségben szenvedők, fekélyes vastagbélgyulladásban (colitis ulcerosa) szenvedők, illetve szövettanilag normális csoport. Mindent egybevetve a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy azoknál az autizmussal élő gyerekeknél, akik gyomor- és bélrendszeri problémákkal is küzdenek, "genetikai elemzés jelentős átfedést mutat a diagnosztizált gyulladásos bélbetegségekben szenvedőkével, azonban egyedi jellegzetességek is megmutatkoznak, ami szintén arra utal, hogy létezik egy autizmussal összefüggésbe hozható változata a gyomor- és bélrendszeri betegségeknek."

2006 elején Walker 275 regresszív autizmussal élő és bélproblémákkal küzdő gyerekkel végzett vizsgálatokat, és az addig letesztelt 82 gyerekből 70-nél mutatták ki a kanyaró jelenlétét [16]. Úgy tudni, Walker akkor így kommentálta az eredményeket: " Ez azt jelenti, hogy a Dr. Wakefield által 1998-ban közölt vizsgálat eredményei helytállóak." A tanulmányukban ugyan nem tesznek explicit kijelentéseket azzal kapcsolatban, hogy milyen jelentősége van annak, hogy kanyaró vírust találnak az emésztőrendszerben, de felmerül annak a lehetősége, hogy az MMR vakcinából származik. Ha így van, és ezeknek a gyerekeknek a bélrendszerében ez az élő vírus búvik meg, majd a gyerekeknél később gyomor-bélrendszeri gyulladások és más problémák jelentkeznek, akkor számolni kell azzal, hogy ennek köze van az MMR oltáshoz."

Ugyanezen év júniusában azonban Walker állítólag az International Meeting for Autism Research (Autizmus Kutatók Nemzetközi Találkozója) című konferencián már máshogy nyilatkozott, és azt mondta, hogy az MMR vakcina és a regresszív autizmus közti kapcsolatot nehéz bizonyítani, és még ha sikerül is kapcsolatot találni az MMR vírus és a bélbetegségek között, az sem jelent mást, mint hogy a kanyaró vírus megtalálható sok regresszív autizmussal élő és gyomorpanaszoktól szenvedő gyereknél. "Nincs olyan kutatási eredményünk, ami azt mutatná, hogy a kanyaró vírus autizmust okozna". Ezen felbuzdulva számolt be egy újságíró - tévesen - arról, hogy a kettő között "nincs kapcsolat" [17].

Az Orvosi Kamara döntését semmisnek nyilvánítják

John Walker-Smith-t, aki az eredeti - visszavont - Lancet cikkben Wakefield szerzőtársa volt, annak idején Wakefielddel együtt kizárták az Orvosi Kamarából. Azonban Wakefielddel ellentétben úgy döntött, fellebbez a határozat ellen, és sikerrel is járt [18]. John Mitting bíró ítélete szerint az Orvosi Kamara azon állítása, hogy Walker-Smith súlyos szakmai vétséget követett el, nem állja meg a helyét. A bíró megítélése a Walker-Smith sérelmére elkövetett eljárási hiba kapcsán egyben felhívja a figyelmet arra, hogy változtatások szükségesek a szakmai alkalmassággal kapcsolatos meghallgatások lebonyolításában. Mint mondta: "sajnálatos lenne, ha ez még egyszer előfordulhatna". Walker-Smith-t támogatta továbbá néhány olyan autizmussal élő és gyomor-bélrendszeri megbetegedésben szenvedő gyerek családja is, akiket 2001-es nyugdíjba vonulásáig a Royal Free kórházban kezelt.

Úgy tudni, Wakefield becsületsértésért feljelentette Brian Deer-t (az újságírót, akinek a szakmai vétséggel kapcsolatos vádaskodásai vezettek az Orvosi Kamarából való kizáráshoz), a British Medical Journalt (BMJ), amiben Brian Deer cikkei megjelentek és Fiona Godlee-t, a BMJ szerkesztőjét, amiért az "csalónak" nevezte [19]. A per jelenleg is zajlik Texasban, ahol Wakefield él.

Obama elnök mentelmi joggal ruházta fel William Thompsont (a CDC kutatóját, aki nyilvánosságra hozta az elhallgatott adatok ügyét), aki a Kongresszus előtt vallomást fog tenni [21]. A szenior kutató továbbra is a járványügyi hivatal alkalmazásában áll, és szorosan együttműködik Bill Posey irodájával a történtek nyilvánosságra hozatalának érdekében. Nagy érdeklődéssel várjuk a további fejleményeket.

 

A Google adatkezelési elvei

 

Tetszett a cikk? Még nem regisztrált? Iratkozzon fel hírlevelemre!

Feliratkozás hírlevélre

 

 

Hivatkozások:

1. Morgan Verkamp LLC News August 27, 2014 Press Release, "Statement of William W. Thompson Ph.D. Regarding the Article Examining the Possibility of a Relationship Between MMR Vaccine and Autism". http://www.morganverkamp.com/august-27- 2014-press-release-statement-of-william-w-thompson-ph-d-regarding-the-2004-articleexamining-the-possibility-of-a-relationship-between-mmr-vaccine-and-autism/

2. "Merck has some explaining to do over its MMR vaccine claims", Lawrence Solomon, Huffington Post 25 September 2014, updated 27 November 2014, http://www.huffingtonpost.ca/lawrence-solomon/merckwhistleblowers_b_5881914.html

3. Ho MW. The MMR vaccine controversy. Another scientist falls victim over findings against MMR vaccine. -sis news13/14 2001.

4. "Ruling on doctor in MMR scare", NHS Choice, 29 January 2010, http://www.nhs.uk/news/2010/01January/Pages/MMR-vaccine-autism-scaredoctor.aspx

5. "Measles outbreak -California, December 2014-February 2015, 20 February 2015, http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6406a5.htm?s_cid=mm6406a5_ w

6. "Anti-vaccine movement causes worst measles epidemic in 20 year", Steven Salzberg, Forbes, 1 February 2015, http://www.forbes.com/sites/stevensalzberg/2015/02/01/anti-vaccine-movementcauses-worst-measles-epidemic-in-20-years/

7. "Andrew Wakefield, father of the anti-vaccine movement, responds to the current measles outbreak for the first time", Stav Ziv, Newsweek, 10 February 2015, http://www.newsweek.com/2015/02/20/andrew-wakefield-father-anti-vaccinemovement-sticks-his-story-305836.html

8. DeStefano F, Bahsin TK, Thompson WW, Yeargin-Allsopp M and Boyle C. Age at first measles-mumps-rubella vaccination in children with autism and school-matched control subjects: a population-based study in metropolitan Atlanta. Pediatrics 2004, 113, 259-66.

9. "Obama grants immunity to CDC whistleblower on measles vaccine link to autism", Health Impact News, 13 February 2015, http://healthimpactnews.com/2015/obamagrants-immunity-to-cdc-whistleblower-on-measles-vaccine-link-to-autism/

10. "How a now-retracted autism study went viral - again", Sydney Lupkin, abcNews, 9 October 2014, http://abcnews.go.com/Health/now-retracted-autism-study-viral/story?id=25248179

11. Hooker BS. Measles-mumps-rubella vaccination timing and autism among young African American boys: a reanalysis of CDC data. Translational Neurodegeneration 2014, 3, 16.

12. Durkin MS, Maenner MJ, Meaney FJ, Levy SE, DiGuiseppi C, Nicholas JS, Kirby RS, Pinto-Martin JA, Schieve LA: Socioeconomic inequality in the prevalence of autism spectrum disorder: evidence from a U.S. cross-sectional study. PLoS One 2010, 5:e11551.

13. Ginde AA, Liu MC, Camargo CA Jr: Demographic differences and trends of vitamin D insufficiency in the US population, 1988-2004. Arch Intern Med 2009, 169, 626-32.

14. Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, Linnell J, Casson DM, Malik M, Berelowitz M, Dhillon AP, Thompson MA, Harvey P. Valentine A, Davies SE and Walker-Smith JA. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. The Lancet 1998, 351, 637-41.

15. Walker SJ, Fortunato J, Gonzalez LG and Krigsman A. Identification of unique gene expression profile in children with regressive autism spectrum disorder (ASD) and Ileocolitis. PLOS one 2013, 8, e58058. doi:10.1371/journal.pone.0058058

16. "Scientists fear MMR link to autism", Sally Beck, Mail on Sunday 28 May 2006, http://www.dailymail.co.uk/news/article-388051/Scientists-fear-MMR-link-autism.html

17. "Dr. Stephen walker on MMR: no link", Kristina Chew, Blisstree, 2 June 2006, http://www.blisstree.com/2006/06/02/mental-health-well-being/dr-stephen-walkeron-mmr-no-link/

18. "MMR row: high court rules doctor should not have been struck off", Press Association, The Guardian 7 March 2012, http://www.theguardian.com/society/2012/mar/07/mmr-row-doctor-appeal

19. "British court throws out conviction of autism/vaccine MD:Wakefield's co-author completely exonerated", Autism Action Network, The Millennium Report 18 February 2015, http://themillenniumreport.com/2015/02/vaccine-researcher-dr-andrewwakefield-set-for-full-exoneration-sues-british-medical-journal/

20. "Why is the mainstream media ignoring measles vaccine fraud cases", Brian Shilhavy Health Impact News Editor, accessed 15 February 2015,

21. http://vaccineimpact.com/2015/why-is-the-mainstream-media-ignoring-measlesvaccine-fraud-cases/

22. "Obama admin grants immunity to CDC scientist that fudged vaccine report… whistle blower plans to testify before congress", Patrick Howler, Daily Caller, The Briefing Room, 4 February 2015, http://www.gopbriefingroom.com/index.php/topic,161286.0.html