Feliratkozás hírlevélre

Print Friendly and PDF

Whitbourne, SK:
Betekintés a szexuális fantáziák világába

Forrás: Susan Krauss Whitbourne: An Inside Look at Sexual Fantasies. Psychology Today, January 15, 2013

Fordította: Fehér Zsuzsa

Bizonyára vannak Önnek is szexuális fantáziái. Másoknak is van, és vannak, akik ezt kutatják is. Pillantsuk bele, mit is találtak, hátha olyan, vagy éppen más, mint az Öné.

 

 

Mit árulnak el szexuális fantáziái önről és párkapcsolatáról?

Nem meglepő, hogy kutatások szerint belső életünk jelentős részét álmodozással töltjük. Tekintve, hogy a szexuális fantáziák milyen szerves részei a regényeknek (említsük csak A szürke ötven árnyalatát), meglepheti önt, hogy ezen kutatásoknak csak töredéke fókuszál a szexuális fantáziákra. Ez megváltozhat az izraeli pszichológus, Gurit E. Birnbaum és munkatársainak, a Personality and Social Psychology Bulletinben megjelent lenyűgöző tanulmánya hatására.

Birnbaum és munkacsoportja úgy döntött, hogy egy 48 együtt élő párból alkotott vizsgálati minta szexuális fantáziáinak mélyére hatol, hogy megfejtse, szexuális képzelgéseik milyen módon kapcsolódnak egymáshoz fűződő érzelmeikhez, és még inkább személyiségükhöz a párkapcsolatok vonatkozásában általában. Ezek a személyiségjellemzők, melyeket kötődési stílusoknak nevezünk, azokat a mentális modelleket tükrözik, melyeket magunkról alkotunk másokkal való kapcsolatainkra vonatkozóan.

A kötődési stílus elmélet szerint kisgyermekként kezdjük kialakítani ezeket a mentális modelleket annak alapján, ahogyan az elsődleges gondozó személy bánik velünk. Ha gyermekként úgy érzi valaki, hogy biztonságban van, törődnek vele, "biztonságos" kötődési stílust visz majd magával felnőttkorába. Azonban ha úgy érzi, hogy gondozója elhagyhatja, felnőttként "szorongóan" kötődővé válhat, és attól tartva, hogy senkire sem számíthat egy szoros kapcsolatban, követelőzőnek, dependensnek tűnik. Az is lehetséges, hogy "elkerülő" kötődési módot alakít ki, ha az elhagyástól való félelem odavezet, hogy teljesen távol tartja magát a szoros társkapcsolatoktól.

A szexszel kapcsolatosan Birnbaum és munkatársai megállapították, hogy a szorongóan kötődő emberek a szexet biztonságigényük kielégítésére használják. A szorongva kötődő emberek számára a szex kielégítheti az érzelmi intimitásra való igényt. Ha úgy érzik, hogy a társkapcsolat veszélyben van, a szexet félelmeik enyhítésére használják. Az elkerülően kötődő emberek a szexet különválasztják az intimitástól. Nagyobb valószínűséggel vesznek részt alkalmi szexkapcsolatokban, a szexre mint önbecsülésük növelésének egy eszközére tekintenek, szeretkezés közben érzelmileg eltávolítják magukat.

Birnbaum és munkatársai vizsgálatukban három hétig gyűjtötték az adatokat a pároktól. A résztvevők minden nap beszámoltak arról, hogy a 19 specifikus kapcsolaterősítő vagy kapcsolatromboló viselkedésmód közül melyeket élték meg társukkal. A kapcsolaterősítő viselkedéshez ilyen példák tartoztak, mint a "mondtam a páromnak, hogy szeretem - a párom mondta, hogy szeret". A kapcsolatromboló viselkedéshez például ilyenek tartoztak: "a párom kritizált engem - kritizáltam a páromat." Hogy a szexuális fantáziákról információt szerezzenek, a kutatók megkérték a résztvevőket, hogy jegyezzék fel szexuális fantáziájukat, rögtön, amint felmerülnek gondolataikban, beleértve "a bizonyos helyzetet, az események sorozatát, a szereplőket, vágyakat, érzéseket, érzelmeket és gondolatokat, melyet megtapasztalt ön és a fantáziájában lévő többi szereplő." A résztvevők egy 36 tételből álló kérdőívet is kitöltöttek, mely kötődésüket vizsgálta a szorongás vagy elkerülés szempontjából.

A vizsgálat három hete során a résztvevők átlagosan 13 napon álmodoztak (59%). A férfiak és a nők egyenlő mennyiségű fantáziálásról számoltak be, kétharmaduk a partneréről álmodozott. A férfiak kevésbé fantáziáltak partnerükről (50%) a nőkkel összevetve (83%). Álmodozásaik tartalma is különbözött.

A szexuális fantáziák hat kategóriája merült fel, melyeket a szorongó, illetve az elkerülő kötődés kifejeződése szerint csoportosítottak. A szorongáshoz kapcsolódó fantáziák három típusa az intimitás iránti vágy, a megalázott és tehetetlen én, és az érzelmeket és törődést kifejező mások. Az elkerüléssel kapcsolatos fantáziák három típusa a valóságtól való menekülés vágya, az elidegenedett és agresszív én, és az agresszív és elidegenedett mások.

Az eredmények alátámasztották a kutatók előzetes feltevését, hogy az emberek kötődési stílusa kapcsolatban áll szexuális fantáziáik természetével. A kiemelkedően szorongó kötődésű embereknek nagyobb valószínűséggel voltak olyan szexuális fantáziáik, melyek érzelmi intimitást, szeretve és támogatva levést, és irányukba kimutatott pozitív érzelmeket tükröztek. A kimagaslóan elkerülően kötődő résztvevők szexuális fantáziáinak témája az agresszió és az érzelmi távolítás volt. A kapcsolat még erősebb volt a kötődési stílus és a szexuális fantázia között azokon a napokon, amikor a párok sok negatív interakcióról számoltak be. A szorongóan kötődők többet álmodoztak arról, hogy ölelik, kényeztetik őket, akkor, amikor úgy érezték, hogy kapcsolatuk biztonsága veszélyben van. A veszekedések, problémák az elkerülően kötődőket ellenben arra serkentették, hogy képzeletükben gyakrabban legyenek agresszívek, és távolodjanak el szexuális partnerüktől.

A szorongva kötődő emberek hajlamosabbak arra, hogy egyenlőségjelet tegyenek a szex és a szerelem közé, különösen akkor, ha a dolgok nem mennek rendben partnerükkel. Fantáziáikban megalázva, tehetetlenül látják magukat egy erős társ kezeiben. Az elkerülve kötődő emberek épp az ellenkezőjét csinálják. Rossz napokon fantáziáikat a kilépés, ellenségesség és érzelmi eltávolodás tölti meg. Gondolataikban, ha viselkedésükben nem is, ők voltak azok, akik a legnagyobb valószínűséggel hagyták el társukat azokon a napokon, amikor nem jöttek ki jól egymással.

A szerzők elismerik, hogy a vizsgálat csupán összefüggésekre mutat rá, és nem tudhatjuk, hogy mi okoz mit. A szerzők a tényleges szexuális vágyat sem mérték, ami szintén befolyásolhatta az eredményeket. És végül, a szerzők nem kérték a résztvevőket arra, hogy számoljanak be arról, beszéltek-e társuknak fantáziáikról, vagy megvalósították-e azokat.

Összegzésül, e lenyűgöző tanulmány 4 lehetőséget javasol, hogyan tudja alkalmazni ezeket az eredményeket saját életében, a következő kérdéseket feltevésével:

  1. Milyen az ön saját kötődési típusa, és milyen partneréé? Felteheti magának ugyanazokat a kérdéseket, melyeket a pszichológusok tesznek fel, hogy megállapítsák a kötődési stílust. Általában biztonságban érzi magát párkapcsolataiban? Mennyire érzi vagy érezte magát elveszettnek egyedülállóként? Társa jelenléte nélkül levertnek érzi magát? Amennyiben azt gondolja magáról, hogy lehetséges, hogy elkerülően kötődik, tegye fel a kérdést magának, el tudja-e engedni magát partnere társaságában? Elmenekül, amikor a dolgok érzelmileg rázóssá válnak?
  2. Hogyan látja magát saját szexuális fantáziáiban? A Birnbaum tanulmány rámutatott, hogy azok az emberek, akik arról fantáziálnak, hogy tehetetlenek és megalázottak, inkább szorongóan kötődőek. Amikor társkapcsolati probléma merül fel, még inkább így képzelik el magukat. Az elkerülően kötődők arról fantáziálnak, hogy náluk van a kontroll, és még inkább így tesznek, ha problémák merülnek fel partnerükkel. A tanulmány nem határoz meg egyetlen "ideális" szexuális fantázia típust, ez ítélkezés lenne. Azonban felveti, hogy a párkapcsolati stressz vezethet oda, hogy valaki oly módon tekint magára, mely érzelmileg kevéssé jótékony hatású.
  3. A szexet arra használja, hogy szeressék? Az ebben a felmérésben résztvevő párok eleve egy hosszú párkapcsolatban éltek. Azonban, miként a szerzők rámutattak, a szorongva kötődő személyek egy nem elkötelezett párkapcsolatban abba a helyzetbe kerülhetnek, hogy a szexet érzelmi igényeik kielégítésére használják. Sokkal nagyobb az esélyük arra, hogy sérüljenek, ha olyan kapcsolatba kerülnek, melyről azt gondolják, hogy érzelmi közelséget nyújt, partnerük számára azonban csak szexuális célokra szolgál.
  4. Arra használja szexuális fantáziáit, hogy elkerülje az intimitást? Az elkerülően kötődő személyek menekülnek érzelmeiktől fantáziáikban azokon a napokon, amikor kapcsolatuk feszültebb. A szexuális fantáziák vészkijáratként való használata távol tarthatja önt az igazi érzelmi közelség megtapasztalásától.

A szexuális képzelgéseknek természetesen megvannak a maguk szórakoztató pillanatai. Ráadásul, mint kiderül, kulcsot adhatnak ahhoz, hogy megértse önmagát és intimitás iránti belső szükségletét.

Reference:

Birnbaum, G. E., Mikulincer, M., & Gillath, O. (2011). In and out of a daydream: Attachment orientations, daily couple interactions, and sexual fantasies. Personality And Social Psychology Bulletin, 37(10), 1398-1410.

 

 

Tetszett a cikk? Még nem regisztrált? Iratkozzon fel hírlevelemre!

Feliratkozás hírlevélre